Jalousien, Rollos, Plissee | Jan Lüder

Vertikallamellen / Farben - Blendschutz
Vertikalanlagen Blendschutz 1

lichtecht nach
DIN 54004
  230 g/m² bedingt feucht
abwischbar
 schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1 

B3001
B3005
B3023
B3011
B3006
B3111
B3051
Farbe Licht-
Reflexion
Licht-
Absorption
Licht-
Transmission
B 3001 77 % 3 % 20 %
B 3005 61 % 30 % 9 %
B 3023 66 % 23 % 11 %
B 3011 61 % 30 % 9 %
B 3006 50 % 44 % 6 %
B 3111 38 % 60 % 2 %
B 3051 44 % 54 % 2 %

Für PC Arbeitsplätze gemäß EU Richtlinien geeignet


Vertikalanlagen Blendschutz 2


lichtecht nach
DIN 54004
  210 g/m² PVC Frei  schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1 

B3100
B3104
B3108
B3103
B3101
B3102
B3105
B3107

Farbe Licht-
Reflexion
Licht-
Absorption
Licht-
Transmission
B 3100 78 % 8 % 14 %
B 3104 70 % 22 % 8 %
B 3108 70 % 19 % 11 %
B 3103 53 % 41 % 6 %
B 3101 52 % 43 % 5 %
B 3102 16 % 83 % 1 %
B 3105 49 % 47 % 4 %
B 3107 18 % 81 % 1 %

Für PC Arbeitsplätze gemäß EU Richtlinien geeignet